Proszę o uaktualnienie aplikacji "Flash Player"

To okno jest zakryte przez aplikacje Flash po poprawnym włączeniu aplikacji.